Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Legislativa

  • 02.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

  • 31.08.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  • 31.08.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslankyně Lucie Šafránkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

  • 27.08.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu postupu státního podniku DIAMO, s. p. k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s.

  • 27.08.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene patologického

  • 30.07.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Pavly Golasowské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 953)