Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Legislativa

  • 20.10.2020

Stanovisko KZPS ČR k novelizaci vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

  • 16.10.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslance Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1032)

  • 16.10.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1040)

  • 14.10.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1031)

  • 08.10.2020

Stanovisko KZPS ČR k Implementačnímu plán pro období 2020-2023 k Národnímu akčnímu plánu pro duševní zdraví 2020-2030