Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Legislativa

  • 03.07.2020

Stanovisko KZP SČ5R k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 918)

  • 01.07.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Andreje Babiše, Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Stanislava Grospiče, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Terezy Hyťhové a dalších na vydání zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů

  • 01.07.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 893)

  • 30.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslankyně Jany Levové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 892)

  • 26.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Františka Navrkala, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 887)

  • 25.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Věry Adámkové, Andreje Babiše, Ilony Mauritzové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona o České komoře všeobecných a dětských sester (sněmovní tisk č. 891)

  • 23.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k Analýze schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů

  • 22.06.2020

Stanovisko KZPS ČR ke Zprávě o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2019