Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Legislativa

  • 17.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu dalšího postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek nerostných surovin České republiky

  • 17.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Patrika Nachera, Barbory Kořanové, Tomáše Martínka, Jana Chvojky, Lukáše Černohorského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 882)

  • 12.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

  • 01.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021

  • 01.06.2020

Stanovisko KZPS ČR ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019