Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Legislativa

  • 28.07.2020

Stanovisko KZPS ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/09 "Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky"

  • 27.07.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí

  • 27.07.2020

Stanovisko KZPS ČR ke Koncepci aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023 - 2030

  • 27.07.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • 21.07.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Jakuba Michálka, Mariana Jurečky, Martina Kupky, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 951)