Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 27.01.2020

Pozvánka na QuBit 2020 - 22. - 23. dubna 2020

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Reprezentujeme 8 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.000 členských subjektů s 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 10.01.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

  • 06.01.2020

Stanovisko KZPS Č k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 674)

  • 06.01.2020

Stasnovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

  • 06.01.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu usnesení vlády o závěrech 2. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR