Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Reprezentujeme 8 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.000 členských subjektů s 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 18.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 998)

  • 15.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

  • 14.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, získal-li certifikát o absolvování základního kmene dermatovenerologického

  • 14.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k Aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

  • 11.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • 10.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Marka Výborného, Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 985)

  • 10.09.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony