Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Reprezentujeme 8 dominantních zaměstnavatelských svazů.


Zastupujeme více než 22.000 členských subjektů s 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech

Formulujeme společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazujeme je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou

Jsme jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě
 

Aktuality

  • 01.06.2020

Stanovisko KZPS ČR k materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021

  • 01.06.2020

Stanovisko KZPS ČR ke Zprávě o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2019

  • 28.05.2020

Stanovisko KZPS ČR k Návrhu poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk č. 855)

  • 22.05.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů