Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Výběrová řízení

 • 11.01.2012

Výběrové řízení na člena týmu CEBRE

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR vypisují výběrové řízení na pozici člena týmu CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu.

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla založena v roce 2002 agenturou CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby v Bruselu hájila zájmy českých podnikatelů, informovala je o projednávaných evropských právních předpisech s dopadem na české podnikatelské prostředí a zastupovala podnikatelské a zaměstnavatelské organizace před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací.


Kvalifikační profil:


 • Ukončené magisterské vzdělání (nejlépe v oblasti ekonomie, mezinárodních vztahů, diplomacie, evropských studií nebo práva) včetně absolvovaného studijního pobytu v zahraničí
 • 2-5 let pracovních zkušeností (z toho alespoň půlroční pracovní zkušenost v oblasti evropských záležitostí v Bruselu). Vazba na firmy a zaměstnavatelské a podnikatelské organizace výhodou.
 • Výhodou manažerské zkušenosti s vedením menších pracovních týmů (včetně virtuálních) a různých projektů
 • Zkušenost s lobbingem u Evropských institucí (zejména Evropského parlamentu co do pozměňovacích návrhů), osobní 'network' hlavních bruselských hráčů a zkušenost s činností evropských podnikatelských asociací (BUSINESSEUROPE nebo jiných asociací) velkou výhodou
 • Zkušenost s organizací seminářů, konferencí, setkání, debat a lobby / networkingových setkání
 • Perfektní znalost anglického jazyka. Znalost francouzského nebo německého jazyka výhodou. 


Další požadavky:

 • Pracovní nasazení a flexibilita, vysoká motivace a samostatnost
 • Schopnost navrhovat a realizovat konkrétní lobbistické strategie podle obecného zadání
 • Dobré komunikační schopnosti, zkušenost s vyjednáváním v multikulturním prostředí
 • Schopnost nést zodpovědnost, pracovat pod tlakem, hledat kompromisy a vyvažovat různé pozice a zájmy


Nabízíme:

 • Zajímavá samostatná práce v malém dynamickém kolektivu v Bruselu
 • Zastupování českých zaměstnavatelských a podnikatelských asociací a českých firem vůči Evropským institucím, evropským zaměstnavatelským a podnikatelským asociacím (například BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES, UEAPME, EuroCommerce, EuraTex a další) a dalším partnerům
 • Pracovní podmínky a ohodnocení na úrovni standardu pro vyslaného pracovníka 
 • Nástup co nejdříve, ideálně od 1. března 2012


Další postup:

V případě zájmu zašlete elektronicky strukturovaný životopis, motivační dopis a reference k rukám ředitele CEBRE Michala Kadery (Michal.Kadera@cebre.cz) a to nejpozději do pondělka 16. ledna 2012 do 12h00.

Výběrové řízení bude mít tři kola:
 1. Screening: zaslané životopisy a motivační dopisy budou posouzeny co do splnění kvalifikačních a dalších požadavků. Uchazeči, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni k druhému kolu.
 2. Pohovor se zástupci KZPS a SPČR: skupina vybraných uchazečů budou emailem pozvána k pohovoru se statutárními zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, který se uskuteční již v úterý 17. ledna 2012 od 14h30 v prostorách Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (Václavské nám. 21, Praha 1  - vstup z Jindřišské ulice, 4. patro)
 3. Pohovor s generálním ředitelem CzechTrade: vybraný uchazeč nebo uchazeči budou pozváni k pohovoru s generálním ředitelem CzechTrade. Datum a čas bude upřesněn.

Ke stažení: Text výběrového řízení ve formátu PDF.
 • 03.11.2011

Výběrové řízení č. 3D - Dopadové studie

Název zakázky: Výběrové řízení na zpracování 2 samostatných dopadových studií
k tématům projektu OP LZZ Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na zpracování 2 samostatných dopadových studií k tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.

Ukončení výběrového řízení: 21. listopad 2011 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)

 

 

Dokumenty ke stažení:

VÝSLEDEK VŘ


 • 05.09.2011

Výběrové řízení - č.zak. KZPS 02 - Tisk publikací

Název zakázky: Výběrové řízení na tisk publikací v rámci realizace projektu OP LZZ "Posilování bipartitního dialogu v odvětvích" - č. zakázky: KZPS 02.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Tisk publikací v rámci realizace projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. Součástí zakázky je grafické zpracování podkladů, předtisková příprava, jazyková korektura, tisk, případně i výroba CD/DVD, vše dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci.

Ukončení výběrového řízení: 21. září 2011 do 12:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)

 

 

Dokumenty ke stažení:


Otázky a odpovědí:

VÝSLEDEK VŘ
 • 04.01.2011

Výběrové řízení č. 3C - Dopadové studie

Název zakázky: Výběrové řízení na zpracování 16 samostatných dopadových studií k jednotlivým tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování 16 samostatných dopadových studií k jednotlivým tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích podrobně popsaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 4. leden 2011 do 12:00 hodin
 
 
Dokumenty ke stažení:

 

 • 22.12.2010

Výběrové řízení č. 4A - vytvoření webového portálu

Název zakázky: Výběrové řízení na vytvoření webového prostředí jako komunikačního nástroje projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Webový portál jako nadstavba pro celý projekt, který bude sloužit jako komunikační nástroj pro potřeby všech bipartitních platforem. Zpracování funkcionalit webu a návrh technického řešení pro vysoký počet uživatelů, včetně jeho udržitelnosti 5 let od ukončení projektu, s určenými součástmi a funkcemi.
Ukončení výběrového řízení: 10. leden 2011 do 12:00 hodin
 
Dokumenty ke stažení:
 • 14.12.2010

Výběrové řízení č. 4 - Vytvoření webového portálu - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO

Název zakázky: Výběrové řízení na vytvoření webového prostředí jako komunikačního nástroje projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Webový portál jako nadstavba pro celý projekt, který bude sloužit jako komunikační nástroj pro potřeby všech bipartitních platforem. Zpracování funkcionalit webu a návrh technického řešení pro vysoký počet uživatelů, včetně jeho udržitelnosti 5 let od ukončení projektu, s určenými součástmi a funkcemi.- VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO
Ukončení výběrového řízení: 4. leden 2011 do 12:00 hodin - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO
 
Dokumenty ke stažení:
 • 02.11.2010

Výběrové řízení č. 3B - Dopadové studie

Název zakázky: Výběrové řízení na zpracování 2 samostatných dopadových studií k jednotlivým tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování 2 samostatných dopadových studií k jednotlivým tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích podrobně popsaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 18. listopad 2010 do 12:00 hodin
 
Dokumenty ke stažení:
 • 20.10.2010

Výběrové řízení č. 3A - Dopadové studie

Název zakázky: Výběrové řízení na zpracování 24 samostatných dopadových studií k jednotlivým tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování 24 samostatných dopadových studií k jednotlivým tématům projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích podrobně popsaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 5. listopad 2010 do 12:00 hodin
 
Dokumenty ke stažení:
Otázky a odpovědi: