Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Výběrová řízení

  • 17.04.2014

Výběrové řízení č.zak. KZPS-03-DS - Zpracování prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví

Název zakázky: Zpracování prognózy vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví do roku 2033 v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – I. etapa“
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování prognóz vývoje a struktury zaměstnanosti a odvětví do roku 2033 pro 8 odvětví ekonomiky, které budou součástí realizace projektu.
Lhůta pro podání nabídek: 5. května 2014 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:
Otázky a odpovědi:

Výsledek výběrového řízení:

Nejlépe hodnocená nabídka:

  • Národní vzdělávací fond, o.p.s., IČ 25751417, Sídlo: Praha 1, Opletalova 25, PSČ 110 00

Další umístění:

  • 2. místo: Univerzita Karlova v Praze, IČ 00216208, Sídlo: Praha – Staré Město, Ovocný trh 560/5, PSČ 110 00
  • 3. místo: Vysoká škola ekonomická v Praze, IČ 61384399, Sídlo: Praha – Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 00
  • 4. místo: DIREKTA GROUP s.r.o., IČ 25685295, Sídlo: Praha 8, Zenklova 37, PSČ 180 00  • 01.08.2013

Výběrové řízení č.zak. KZPS-01-DS - dodávka výpočetní techniky

Název zakázky: Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a software v rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.“. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka výpočetní techniky včetně software dle specifikace této výzvy.
Lhůta pro podání nabídek: 16. srpna 2013 do 12:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:
  • 21.03.2013

Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-C - Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 9. dubna 2013 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:

  • 11.03.2013

Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-B - Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 29. března 2013 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO A NAHRAZENO VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM č. zak. KZPS 06-C.

  • 10.07.2012

Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-A - Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
Ukončení výběrového řízení: 27. července 2012 do 12:00 hodin
 
Dokumenty ke stažení:
Otázky a odpovědi:
  • 13.01.2012

Výběrové řízení - č.zak. KZPS 05 - Zpracování závěrečného auditu

Název zakázky: Výběrové řízení na zpracování závěrečného auditu projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Předmětem zakázky je zpracování závěrečného auditu projektu. Audit bude zaměřen na způsobilost výdajů v rámci projektu a vedení účetnictví projektu v souladu s evropskou a národní legislativou. Audit musí být proveden dle požadavků Příručky pro příjemce finanční podpory z OP LZZ verze 1.4. Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenými úředními orgány některého z členských států EU. Zpráva auditora musí obsahovat výrok auditora podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění. Výrok auditora bude v českém jazyce..

Ukončení výběrového řízení: 31. leden 2012 do 12:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)

Dokumenty ke stažení:

Otázky a odpovědí: